อย่าแก้ปัญหาสำหรับพวกเขายอมรับ

ว่าคุณจะไม่ให้การตอบสนองที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเสมอไปในที่สุดพวกเขาจะยกโทษให้คุณหากคุณแปลเอกสารภาษาเวียดนามได้ยินเสียงเชิงลบเช่นเดียวกันหรือความทุกข์ทรมานที่ลึกซึ้งในช่วงเวลาโดยไม่มีข่าวคราวความสำเร็จความสุขเพื่อนใหม่ความสนใจหรือกิจกรรมแนะนำบริการให้คำปรึกษาคนอื่นที่น่าเชื่อถือหรือนักบำบัดโรคหรือผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ที่เคยเป็นประโยชน์ในอดีตพวกเราหลายคนต้องเผชิญกับการทดสอบที่รุนแรงหรือร้ายแรงในบางช่วงชีวิตของเรา แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เล่นออกบนเวทีสาธารณะไม่ใช่สำหรับ บริษัทบ่อยครั้งเนื่องจากสถานการณ์ที่พวกเขาทั้งเชิญโดยการกระทำของตัวเองหรืออาจมีการสำหรับเหตุผลที่ไม่สมควรรักและเป็นผู้นำที่นำพวกเขาจะนำไปทดสอบที่ดีที่สุดและวิธีการที่พวกแปลภาษาเวียดนามเขาตอบสนองจะกลายเป็นช่วงเวลาที่กำหนดของพวกเขา – สำหรับการที่ดีหรือไม่ดีสิ่งที่คล้ายกันอาจเป็นความจริงสำหรับคุณหรือฉันได้เช่นกัน สิ่งที่เราพูดว่าเรามักมีลักษณะตามธรรมชาติไปหรือไม่ ถ้าเราตระหนักถึงเรื่องนี้เราก็สามารถรับรู้ได้ว่าวิกฤติดังกล่าวเป็นการทดสอบว่าเราเป็นใคร เราสามารถเรียนรู้จากผู้ที่มีการดิ้นรนต่อสู้ต่อสาธารณชนแม้ว่าเราจะสามารถรับมือกับความท้าทายของเราได้อย่างส่วนตัวมากขึ้นบริษัทแปลเอกสารภาษาเวียดนาม ใดที่จำเป็นต้องตระหนักอันเป็นเอกลักษณ์ของตนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชนชั้นเห็นได้ชัดในร้านโดยการตัดสินใจที่จะปิดทุกร้านค้าสำหรับการฝึกอบรมของวัน ย้ายบางส่วนที่เรียกว่า ‘สายเกินไปแต่นั่นก็สอดคล้องกับแนวโน้ม ที่นี้เพื่อแปลเอกสารเวียดนามใช้เวลาในการกระโดดการกระทำมากกว่าการคิดมากการทดลองและการปรับเปลี่ยนจนกว่าจะมีความถูกต้องเช่นเดียวกับการมุ่งเน้นไปที่การให้กำลังใจก่อนหน้านี้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องความหลากหลายและการเหยียดเชื้อชาติ