การลงศูนย์แปลเอกสารทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

การลงศูนย์แปลเอกสารทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือในระยะสั้นได้กลายเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับทั้งรัฐบาลและ บริษัท ต่างๆ โดยการได้รับความสนใจในการควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ บริษัท สามารถรับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งขายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ไปยังตลาดใหม่ และด้วยการสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศรัฐบาลสามารถสร้างงานและปรับปรุงการเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับนักลงทุนต่างชาติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง การเติบโตของตลาดเกิดใหม่มีสาเหตุหลักมาสูงขึ้นโดยการเปิดสู่ตลาดใหม่ดังที่เห็นในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายแห่งการสร้างงานและการจ้างงานศูนย์แปลเอกสารการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ในประเทศเจ้าบ้านซึ่งโดยปกติจะหมายถึงการสร้างงานและค่าแรงที่สูงขึ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมักจะแนะนำเทคโนโลยีระดับโลกและความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคให้กับประเทศกำลังพัฒนาอย่างไรก็ตามยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อยอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์หลายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่างประเทศเพื่อรักษาการควบคุมจากหน่วยงานต่างประเทศการเคลื่อนย้ายทุนระยะยาวประเทศปกป้องอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์เช่นการป้องกันจากการลงทุนโดยตรงจากจากการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมในท้องถิ่น มีความกังวลว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในเวลาเดียวกัน บริษัท ที่ลงทุนในต่างประเทศสามารถรับรู้อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นและกระจายรายได้ซึ่งสร้างโอกาสให้กับนักลงทุนผลกระทบทางเศรษฐกิจภาคศูนย์แปลเอกสารของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้รับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมักจะประสบกับ